Радиофармацевтици (1)

Фирма „НОВИМЕД“ ООД е дългогодишен доставчик на радиофармацевтик (18F) FDG за нуждите на Позитрон Емисионен Компютърен Томограф (PET-CT) на „Клиниката по Нуклеарна Медицина“ към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
PET-CT в УМБАЛ „Александровска“ЕАД е единият от общо двата за България такива апарата, използвани за диагностика на онкологични заболявания.

При PET-CT изследването, в пациента се инжектира контрастен препарат, базиран на радиоактивен флуор (18F) -  краткоживущ радионуклеид с време на полуразпад от приблизително 109 минути.

Преглед на продукти...

Търсене в продукти

Qr Code