Фирма „НОВИМЕД“  е регистрирана по Българския търговски закон през 2001г.

 Тя е основен доставчик на лекарствени продукти за болнично приложение от 2008 г. Наши клиенти са водещи държавни и частни Университетски, Специализирани и Многопрофилни болници в България.

„НОВИМЕД“ е директен вносител и ексклузивен дистрибутор за страната на едни от най-големите фармацевтични производители в областта на заместителната терапия с кръвни лекарствени продукти, както и радиофармацевтици за диагностика на онкологични заболявания.

Кръвните лекарствени продукти, разпространявани в България са произведени от фармацевтичният концерн CSL Behring - Германия.

CSL Behring е един от най-старите фармацевтични производители, чието минало може да бъде проследено до началото на 20 век. Специализиран в създаването на лекарства - деривати от човешка кръвна плазма, CSL Behring сe е превърнал в Световен еталон на марка, гарантираща високо качество на лекарствените продукти произведени от него.

Всички кръвни продукти, разрешени за употреба в България могат да бъдат съхранявани при стайна температура (до +25°С), като фирма „НОВИМЕД“  поддържа на склад големи количества от тях, което позволява бърза доставка до лечебните заведения в страната.

Фирмата „НОВИМЕД“ се развива бързо и се налага като лидер в областта на медицинските изделия, оборудването и сервизирането за лечебните заведения. Въз основа на нейната професионална организация, силни програми за развитие, иновативни продукти и силни национални позиции бързо се развива и утвърждава като доверен партньор на българския пазар. Фирмата притежава всички необходими лицензи за извършване на своята дейност.

 Фирма „Новимед” е специализирана в доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура, в областта на инвазивната кардиология, радиологията, хирургията и нуклеарната медицина. Една от специфичните дейности на фирмата включва имплементирането на високо иновативно, най-съвременно ниво на медицинско ноу-хау. Ние се стремим да предлагаме на българския пазар най-новите продукти и иновативни медицински технологии от цял свят.

 Нашите служители:

 Персоналът на „Новимед”  се състои от високо квалифицирани професионалисти, специалисти в областта на Корпоративно управление, Икономика, Медицина, Фармация, Инженерни науки и др.

 Фирмата непрекъснато инвестира в повишаването на квалификацията на персонала, актуализиране на познанията относно продуктите и приложението им в областта на медицината, както и обучения за продажбени умения и специализирани продуктови курсове.

 Сектори на специализация:

 Нашата фирма цели позицията на т.нар  “one-stop shop”, която е глобана бизнес тенденция. Тази позиция дава много икономически ползи за клиентите. Нашата основна специализация е в областите на:

 • Лекарства
 • Радиология
 • Интервенционалната кардиология
 • Сърдечно-съдова и гръдна хирургия
 • Медицински консумативи и изделия
 • Апаратура и оборудване

Нашите клиенти са гаранция за качество!

 Някои от най-големите възложители на обществени поръчки в България:

 •  Министерство на здравеопазването (MЗ)
 • Специализирана болница „Света Екатерина, София (специализирана в сърдечно-съдови заболявания)
 • Национален център за сърдечно- съдови заболявания, гр. София
 • Многопрофилна болница Александровска, София (Meдицински университет – най-голямата болница в гр. София)
 • Университетска болница Лозенец, София (бивша Правителствена болница)
 • Военномедицинска академия, София
 • Специализирана болница Акад. Иван Пенчев, София (Болница по ендокринология и геронтология)
 • Многопрофилна болница Царица Йоанна, София
 • Многопрофилна болница Света Анна, София (Софийска окръжна болница)
 • Meдицински университет, Плевен
 • Многопрофилна болница Свети Георги, Пловдив (Университетска медицинска болница в гр. Пловдив)
 • Многопрофилна болница Света Марина, гр. Варна (Университетска медицинска болница в гр. Варна)
 • Многопрофилна болница Благоевград, гр. Благоевград (Регионална болница)
 • Многопрофилна болница – Стара Загора (Университетска медицинска болница в гр. Стара Загора) и други държавни и общински болници
 • Понтика, Бургас

 Някои от най-големите частни клиенти в България:

 •  Многопрофилна болница Токуда, гр. София
 • Болница по акушерство и гинекология Селена, Plovdiv
 • Болница по акушерство и гинекология, Свети Лазар, София & Скопие, Македония
 • Лайф хоспитал, Бургас
 • Многопрофилна болница Хигия, Пазарджик
 • Хирургична болница Малинов, София и други частни болници.

 Участие в специализирани събития:

 Фирма „Новимед”  всяка година редовно представя своите продукти на най-голямата специализирана медицинска изложба в страната – „БУЛМЕДИКА”, както и на над 20 спезиализирани национални изложби.

 Фирмата организира най-малко 3 симпозиума на година и въвежеда на медицинския пазар в България от 1 до 3 високотехнологични продукта. Нашите представители присъстват на всички международни конгреси в обхвата на основната ни дейност.

 Защо да ни се доверите:

 Широката гама от иновативни продукти, силните позиции на пазара и добрите бизнес отношения улесняват и дават силен старт за нови медицински продукти.

 Професионален добре обучен и ефективно структуриран екип по продажбите позволява бързото и успешно реализиране на стратегията за продажби.

 Добре изградена мрежа от бизнес и базови партньори е гаранция за успеха на нашите проекти.

 Дългосрочен бизнес опит и традиции в организирането на продажби, и пускането на пазара на нови медицински продукти.

 Фирмата е инициирала медицински проекти с национално и световно значение, като например: медицински изследователи, симпозиуми, програми за национална медицинска помощ и развитие и други подобни.